Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt – steg 6 av 6

6. Så redovisar du

Redovisning är en viktig del av stödet och generellt gäller att:

  • Produktionsstöd ska redovisas senast 6 månader efter premiär
  • Utvecklingsstöd ska redovisas senast 6 månader efter beslut om stöd

Utgå från din tidigare ansökan

Redovisning ska utgå från ansökan till fonden så att det går att jämföra med hur resultatet sedan blev. Till exempel hur utfallet blev för tänkt budget och spendering i Norrköping, finansiering, gestaltning och vision.

Särskilt om redovisning av produktionsstöd

Om du redovisar ett produktionsstöd ska den ekonomiska redovisningen vara granskad av auktoriserad eller godkänd revisor som ska intyga att redovisade kostnader är giltig spend i Norrköping. Kravet om revisors intyg gäller inte produktionsstöd under 100 000 kronor.

Definitioner

Med ”Norrköping” i frågorna avser vi det geografiska området Norrköpings kommun.

Har du frågor om redovisningen?

Vid frågor om denna redovisning kontakta oss på telefon 011-15 26 50, eller e-post norrkopingsfilmfond@norrkoping.se.

Redovisa produktionsstöd här

Redovisa utvecklingsstöd här

Steg 5: Så ansöker du
Kontakt

Johan Karlsson
Norrköpings filmfond
011-15 26 50
norrkopingsfilmfond@norrkoping.se