Ansök till Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

1. SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR

Syfte

Syftet med Norrköpings filmfond är att i Norrköping skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat med stor lyskraft lokalt, nationellt och på sikt även internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv.

 • Stärka Norrköping som kulturstad
  Filmproduktion är en viktig motor för kulturlivet i stort. Filmen är ett allkonstverk som sammanför en rad yrkesgrupper inom scenkonst, musik och bildkonst.
 • Utveckla näringslivet i Norrköping
  Fonden ska bidra till att utveckla filmbranschen och näringslivet i Norrköping så att det leder till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning.
 • Positionera Norrköping
  Norrköpingsborna ska känna stolthet över filmer som produceras i närmiljön och en publik i hela Sverige ska få uppleva berättelser av god kvalité med personer, platser och perspektiv från Norrköping. Färdiga produktioner marknadsför Norrköping och i förlängningen kan fiktionsturism bli en del av Norrköpings besöksnäring.

Målsättningar

Norrköpings filmfond ska:

 • Verka för en växande och stark lokal filmbransch
 • Öka film och tv-produktionen i Norrköping