Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt – steg 5 av 6

5. Så ansöker du

Innan ansökan skickas in är det viktigt att all info i steg 1-4 gås igenom. Vid respektive ansökningslänk nedan finns också guider med viktig information. Nedan följer generell information inför din projektansökan.

Diskutera ditt projekt med oss
Innan ansöker om stöd kommer in till filmfonden kan det ibland vara bra med en första kontakt med filmfondens kontaktperson. Vi kan här ge viktig information om till exempel budget, finansiering, spendering i Norrköping samt generella principer om hur bidrag kan ges. Denna process ökar kvalitén i alla led: projektets utformning med sikte på fondens olika kriterier och villkor, samt beredning och beslut.

Vem kan söka stöd?
Producenter med registrerad firma i Sverige kan söka stöd från Norrköpings filmfond. Om det är ett ickesvenskt produktionsbolag som söker krävs en svensk samproducent som partner. Utvecklingsstöd delas i princip enbart ut till sökande med firma registrerad i Norrköping med tanke på kravet om spendering i Norrköping. Stöd ges aldrig till privatpersoner.

När kan jag söka?
Handläggningstiden vid varje ansökan beräknas till 4-6 veckor och ansökan sker löpande.

Stödet är ett bidrag
Norrköpings filmfonds stöd är ett bidrag, vilket filmbranschen benämner mjuka pengar, och inte en investering som till exempel samproduktionsinsats.

Vid beviljat stöd
Efter beviljat utvecklingsstöd kan stöd rekvireras och betalas ut direkt. Om utvecklingsstödet inte har rekvirerats senast vid beslutade tidpunkten för redovisning förfaller rätten till stödet.
Efter beviljat produktionsstöd skrivs ett avtal om stödet mellan sökande och Norrköpings kommun. Vid det tillfälle som avtal skrivs ska projektets hela finansiering vara klar och biläggas avtalet. Efter avtalsskrivande kan stöd rekvireras enligt avtalets olika utbetalningsomgångar.

Vem fattar beslutet?
Enhetschef vid Cnema bereder och fattar beslut om utdelande av stöd och övriga insatser avseende Norrköpings filmfond. Beslut fattas på delegation av kultur- och fritidsnämnden och anmäls dit. Beslutsfattaren kan koppla rådgivande referenser från filmbranschen till sig för att lämna synpunkter på ansökningar. Med stöd av de bedömningskriterier och villkor som finns för filmfonden tas beslut om vilka projekt som filmfonden ska ge stöd till.

Ansökningsguide för produktionsstöd

Ansök om Norrköpings filmfonds produktionsstöd här


Ansökningsguide för utvecklingsstöd

Ansök om Norrköpings filmfonds utvecklingsstöd här

Steg 4: Villkor för stöd
Steg 6: Så redovisar du
Kontakt

Johan Karlsson
Norrköpings filmfond
011-15 26 50
norrkopingsfilmfond@norrkoping.se