Norrköpings filmfond

Norrköpings filmfond bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka mjuka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, dokumentärfilm och kortfilm i Norrköping.

Syftet med satsningen Norrköpings Filmfond är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat i Norrköping med stor lyskraft lokalt, nationellt och internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv. Norrköpings Filmfond har som mål att:

  • Verka för en växande och stark lokal filmbransch
  • Öka film- och TV-produktionen i Norrköping

Ansökan

Det finns inte mer pengar att söka under 2024. Det påverkar inte dig som redan har beviljats projektstöd för din produktion. Vårt övriga arbete med att stötta tv- och filmproduktioner fortsätter som vanligt. Här kan du bland annat få hjälp med rådgivning, stöd vid val av inspelningsplatser och tips vid utvecklig av manus.

Skicka in din fråga till norrkopingsfilmfond@norrkoping.se så hjälper vi dig.