Norrköpings filmfond

Norrköpings filmfond bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka mjuka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, dokumentärfilm och kortfilm i Norrköping.

Syftet med satsningen Norrköpings Filmfond är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat i Norrköping med stor lyskraft lokalt, nationellt och internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv. Norrköpings Filmfond har som mål att:

  • Verka för en växande och stark lokal filmbransch
  • Öka film- och TV-produktionen i Norrköping

Ansökan

Stöd kan ges till TV-produktion samt kort- dokumentär- och långfilm som helt eller till stor del förlägger sin produktion i Norrköping. Stöd kan också gå till projekt i utvecklingsfasen inför en film, till exempel att ta fram och utveckla ett manus. Fonden strävar mot att hälften av utdelat stöd under en fyraårsperiod ska gå till lokala producenter och hälften till producenter utanför Norrköping.