Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt – steg 4 av 6

4. Villkor för stöd

Stöd och finansiering

  • Norrköpings filmfond stöd är ett bidrag som i filmbranschen benämns som mjuka pengar. Filmfonden investerar alltså inte i produktioner och är därmed inte en delägare av de projekt som får stöd.
  • Norrköpings filmfond tar emot ansökningar om produktionsstöd med helt eller delvis klar finansiering. Om Norrköpings filmfond beslutar att bevilja stöd till ett projekt skrivs ett avtal med sökande producent. Avtalet kan bara skrivas när projektet är helt fullfinansierat. Efter avtalsskrivande kan stödet betalas ut i olika omgångar. Stöd ges normalt inte till produktion vars inspelning har startat.

Synlighet och transparens

  • När Norrköpings filmfond tagit beslut att ge stöd till i en produktion offentliggörs detta på hemsida med uppgifter såsom produktionens titel, produktionsbolag, regissör samt storleken på filmfondens bidrag och den totala budgeten för produktionen.
  • Norrköpings filmfond ska kunna följa arbetet med produktionen samt ges möjlighet att se produktionen och lämna synpunkter innan klippningen låses.
  • Vid större produktioner bör en plan för medias bevakning tas fram i samarbete med filmens producent. Media ska kunna ges tillgång till produktionen, t ex i samband med inspelningen.
  • Produktioner som fått stöd ska tydligt ange att den producerats med stöd av Norrköpings filmfond i till exempel för- och eftertexter. Norrköpings kommun kan i kommunikationssyfte använda namn, stillbilder och klipp ur produktionen.
  • Färdiga produktioner som Norrköpings Filmfond gett stöd till ska ha en särskild visning i Norrköping och bör vara en premiär.

Redovisning och arbetsrätt

  • En redovisning inklusive en ekonomisk redovisning ska lämnas inom 6 månader efter avslutad produktion/projekt.
  • Gällande arbetsrättslagstiftning och i förekommande fall ska kollektivavtal följas.
Steg 3: Bedömningskriterier
Steg 5: Så ansöker du
Kontakt

Johan Karlsson
Norrköpings filmfond
011-15 26 50
norrkopingsfilmfond@norrkoping.se