Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt – steg 3 av 6

3. Bedömningskriterier

Bedömningskriterier för stöd:
  • Norrköpings filmfond ger stöd till projekt och produktioner som bedöms konstnärligt och publikt intressanta. Färdig produktions möjligheter att nå ut till en publik är särskilt viktigt.
  • Projekt med hög spendering i Norrköping prioriteras och särskilt den spendering som avser lokal filmbransch. Med spendering menas att produktionen lägger kostnader på personal och/eller företag som är skrivna i och betalar skatt i Norrköping. Praktisk egeninsats räknas inte som spend förutom i snabbt lokalt kortfilmstöd.
  • Vid större produktioner läggs stor vikt vid en bedömning av producentens förutsättningar att genomföra produktionen, t ex dokumenterad erfarenhet av tidigare jämförbara produktioner. Undantag kan ske vid kortfilm, talangsatsningar och lågbudgetfilmer samt vid konstnärligt smala filmer som produceras med första- och andragångsregissör eller producent.
  • Produktioner som har ett barn- och ungdomsperspektiv, liksom unga debuterande filmare, ska prioriteras.
  • Vid internationell produktion där etablerat produktionsbolag är registrerat i annat land än Sverige krävs en svensk samproducent med registrerat bolag i Sverige som söker stödet.
  • Jämställdhet och mångfald ska vägas in.
Steg 2: Projekt som kan få stöd
Steg 4: Villkor för stöd
Kontakt

Johan Karlsson
Norrköpings filmfond
011-15 26 50
norrkopingsfilmfond@norrkoping.se