Norrköpings filmfond

Norrköpings kommun bidrar till produktion och utveckling av professionell svensk film och TV genom Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och tv-producenter kan söka stöd för att spela in tv-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Översikt – steg 2 av 6

2. Projekt som kan få stöd

Stöd kan ges till professionella:
  • Kort- dokumentär-, långfilm samt tv-produktioner som helt eller till en del förlägger sin produktion i Norrköping. Stödet benämns produktionsstöd.
  • Projekt i utvecklingsfasen inför en produktion, till exempel att ta fram och utveckla ett manus eller idé till produktion. Stödet benämns utvecklingsstöd.

Om ansökan avser spel (gaming) kan Norrköpings filmfond ge stöd till delar av projekt som har en stark koppling till film, t ex filmiskt berättande och gestaltning. I övrigt gäller bedömningskriterier och villkor.

Stöd ges inte till:
  • Utbildningsfilmer, det vill säga filmer som produceras som en del av utbildningen på en skola.
  • Informations- eller reklamfilmer.

Fonden strävar mot att hälften av beslutade stöd under varje fyraårsperiod ska gå till lokala producenter.

Steg 1: Syfte och målsättningar
Steg 3: Bedömningskriterier
Kontakt

Johan Karlsson
Norrköpings filmfond
011-15 26 50
norrkopingsfilmfond@norrkoping.se