Norrköpings filmfond

Norrköpings filmfond bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV.
Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka mjuka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, dokumentärfilm och kortfilm i Norrköping.

Syftet med satsningen Norrköpings Filmfond är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat i Norrköping med stor lyskraft lokalt, nationellt och internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv. Norrköpings Filmfond har som mål att:

  • Verka för en växande och stark lokal filmbransch
  • Öka film- och TV-produktionen i Norrköping

Ansökan

Stöd kan ges till TV-produktion samt kort- dokumentär- och långfilm som helt eller till stor del förlägger sin produktion i Norrköping. Stöd kan också gå till projekt i utvecklingsfasen inför en film, till exempel att ta fram och utveckla ett manus. Fonden strävar mot att hälften av utdelat stöd under en fyraårsperiod ska gå till lokala producenter och hälften till producenter utanför Norrköping.

Ansök här

NORRKÖPINGS FILMFOND FIRAR 5 ÅR

Sedan Norrköpings filmfond startade 2015 har över 15 miljoner människor över hela världen sett filmer och TV som är inspelad i Norrköping. Goliat, Den blomstertid nu kommer och Ture Sventon & Bermudatriangelns hemlighet är några av dem. Norrköping är en etablerad filmstad med lokal bransch som vuxit och där fler idag jobbar med film och TV än innan 2015. Det är en framgångssaga att vara stolt över.

Läs mer om de första fem åren med Norrköpings Filmfond här