Norrköpings Filmfond

Sök stöd för långfilm, TV, dokumentär och kortfilm

Norrköpings kommun driver Norrköpings filmfond. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, kortfilm och dokumentärfilm i Norrköping.

Syftet med filmfonden är att i Norrköping skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat med stor lyskraft lokalt, nationellt och på sikt även internationellt. Filmfonden ska berika näringsliv, utbildning och kulturliv samt förstärka Norrköpings roll som ledande i regionens filmliv. Norrköpings Filmfond har som mål att:

·         Verka för en växande och stark lokal filmbransch

·         Öka film- och TV-produktionen i Norrköping

FONDENS STÖDVERKSAMHET

Stöd kan utgå till TV-produktion samt kort- dokumentär- och långfilm som helt eller till stor del förlägger sin produktion i Norrköping. Stöd kan också utgå till projekt i utvecklingsfasen inför en film, till exempel att ta fram och utveckla ett manus. Fonden strävar mot att hälften av utdelat stöd under en fyraårsperiod ska gå till lokala producenter och hälften till producenter utanför Norrköping.

Ansökan och mer infomation hittar du här:
http://www.norrkoping.se/organisation/ekonomi/norrkopings-filmfond/

Fotograf: Samuel Westergren