Skolbio

Norrköpings kommun erbjuder alla elever och lärare i Norrköpings kommunala skolor och friskolor att se film på lektionstid. Skolbion riktar sig till alla åldrar från förskola till vuxenutbildning. Film är ett fantastiskt pedagogiskt hjälpmedel och kan användas som utgångspunkt för en diskussion eller som start på ett ämnesområde för att väcka intresse och engagemang. Inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Boka här

Filmutbud

Filmutbud

På grund av rådande omständigheter har vi satt skolbion på paus. Vi startar igen när restriktionerna ändras.