Migramovies

MigraMovies är ett samarbetsprojekt mellan Linköping University’s Master Program in Ethnic and Migration Studies (EMS), Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) och CNEMA, Norrköpings kommun.

I projektet visas spelfilm som på ett eller annat sätt berör migration, etniska identiteter, rasism, och diskriminering, samt hur etnifiering och mångfald påverkar stadsliv, lokalsamhällen och arbete. Varje film introduceras av en forskare eller kritiker, som ger ett inspel utifrån sin verksamhet. Med detta inspel, som låter film möta forskning, vill vi också reflektera kring konstens roll i gestaltandet av politiska och sociala frågor.

På Migra Movies är det alltid fri entré!

___________________________________________________________________________________________

MigraMovies is a collaborative project between the Linköping University’s Master Program in Ethnic and Migration Studies (EMS), the Department of Culture and Society (IKOS) and CNEMA, Norrköping Municipality.

The project feature films that in one way or another touch on migration, ethnic identities, racism, and discrimination, as well as how ethnicization and diversity affect city life, local communities and work. Each film is introduced by a researcher or critic, who provides an input based on their activities. With this input, which allows film to meet research, we also want to reflect on the role of art in shaping political and social issues.

MigraMovies has no entry fee!

Kommande visningar

Det finns tyvärr inga kommande Migramovies-visningar just nu.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få info om nya visningar direkt i din mejlinkorg!
Du hittar anmälan i sidfoten nedan.