Filmnäring

Norrköping är en filmvänlig stad som starkt bidrar till utvecklingen av närings- och kulturlivet. Här finns ett stort antal produktionsbolag och filmarbetare inom film och TV vid sidan om en rik filmkultur. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen.

Norrköpings filmfond

Stöd för filminspelningar

Norrköpings filmfond bidrar till produktion och utveckling av svensk film och TV. Både lokala och nationella film- och TV-producenter kan söka mjuka stöd för att spela in TV-drama, långfilm, dokumentärfilm och kortfilm i Norrköping.

Läs mer om Norrköpings filmfond

Inspelningsplats Norrköping

Allt som behövs till en filminspelning

Norrköping är en filmvänlig stad att förbereda, genomföra och efterarbeta sin produktion i. Här finns kompetens, platser och service – allt som behövs till en inspelning.

Läs mer om inspelningsplats Norrköping

Filmnäringsdagen

Norrköpings Filmnäringsdag arrangeras varje år av Norrköpings kommun. Varmt välkommen att ta del av årets digitala upplaga den 27 november!

Läs mer om filmnäringsdagen

Aktuellt

Årets Filmäringsdag gick av stapeln den 27 november på Cnema.

Se hela programmet här.