Evenemang

Ett något överväldigar förståndet

17 januari – 12 december

Ett något överväldigar förståndet

En filmserie i 12 delar  

Historien beskrivs gärna som en berättelse, med en början och ett slut, där det ena leder till det andra. Men det är ju sällan så enkelt. Vad händer om man inte bara låter en berättelse komma till tals, om man istället letar efter många olika vägar? Denna filmserie utgår från tolv olika begrepp som tagna var för sig ska få oss att tänka i nya banor. Och tillsammans ger de nya möjligheter – filmhistoriska pärlor blandas med populärkultur, anime möter opera. Begreppen är framtagna i samband med att Norrköpings Konstmuseum hänger om i samlingen.

Omhängningen handlar om att strunta i invanda mönster. Eftersom filmer i sig blandar olika medier (musik, bild, rörelse, fotografi, animation, språk…) är det ett självklart komplement. Som den amerikanska poeten Emily Dickinson skrev apropå att läsa en dikt baklänges: låt dig överväldigas av en ny upplevelse! Därför är samarbetet mellan institutionerna så viktigt: vi får tillgång till nya bildvärldar, gränser överskrids. Tanken är att se på historien med andra ögon – och vad lämpar sig inte bättre då än att också titta på film!

Ett samarbete med Norrköpings Konstmuseum

Schema och biljetter

Bra att veta

Norrköpings konstmuseum hänger om sin samling månadsvis, mer info om det hittar du på Norrköpings Konstmuseums webbplats:
https://www.norrkopingskonstmuseum.se/utstallning/ett-nagot-overvaldigar-forstandet-en-samlingsomhangning-i-tolv-avsnitt/

Programblad

Biljettinfo

Ordinarie biljettpris: 100 kr
Pensionär: 80 kr
Student: 80 kr
Konstmuseets vänner: 50 kr (köps i biljettkassan under öppettider)

Schema och biljetter