Migra Movies

MigraMovies 

Migramovies är ett samarbetsprojekt mellan flera institutioner och enheter på Linköpings universitet – Campus Norrköping, CNEMA och Norrköpings kommun.

I projektet visas spelfilm som på ett eller annat sätt berör migration, etniska identiteter, rasism, och diskriminering, samt hur etnifiering och mångfald påverkar stadsliv, lokalsamhällen och arbete. Varje film introduceras av en forskare eller kritiker, som ger ett inspel utifrån sin verksamhet. Med detta inspel, som låter film möta forskning, vill vi också reflektera kring konstens roll i gestaltandet av politiska och sociala frågor.

Partners: Linköpings universitet: REMESO – Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle; CKS – Centrum för kommunstrategiska studier; KSM- Kultur, samhälle och mediegestaltning; SKA- Programmet för samhälls- och kulturanalys. Norrköpings kommun: CNEMA, Lyskraft och Globala Norrköping; Asylgruppen Norrköping och Museet för glömska.

På Migra Movies är det alltid fri entré!

OBS! BILJETTER TILL MIGRAMOVIES GÅR ENDAST ATT HÄMTA UT I BILJETTKASSAN PÅ CNEMA UNDER ÖPPETTIDER.