Om Film i Öst

Film i Öst är Östergötlands regionala resurscentrum för film. Vi jobbar för att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion. Vårt arbete har tre huvudområden: produktion - visning - pedagogik. På dessa sidor kan du läsa mer om våra insatser, mål och visioner.

Mission (varför finns vi?)

Filmen är en kulturpolitisk angelägenhet, ett kraftfullt uttrycksmedel, en attraktivitetsfaktor och en viktig kreativ näring. Därför satsar Östergötland genom Film i Öst på samordning och utveckling av filmområdet.

Vision (Vad vill vi?)

Film i Öst ska bidra till att göra Östergötland till en vital och viktig filmregion, där alla, både professionella och amatör, ska kunna uppleva och skapa film på privata såväl som offentliga arenor.

Verksamhet (vad gör vi?)

Film i Öst har sedan slutet av 90-talet arbetat för att filmen ska vara en stark och viktig del av det Östgötska kulturlivet. Filmutveckling i stort är målet, men tre områden har extra fokus:

Filmare: Här ligger fokus på unga filmtalanger i Östergötland. Filmare under utveckling. Det finns möjlighet för filmare i Östergötland att söka stöd hos Film i Öst. Hör av dig så berättar vi mer.

Visning: Hur ser vi film? Hur kommer vi att se film i framtiden? Hur ska vi utveckla biograferna? Visningsfrågan är rykande aktuell och ett av Film i Östs prioriterade områden.

Film- och mediepedagogik: Den rörliga bilden tar allt större plats i samhället. Den digitala kommunikationen är idag en helt naturlig del av vårt vardagliga liv. Hur jobbar vi med detta i skolan? Hur utvecklar vi pedagogiken i skolan så att den går i takt med den digitala tiden?

Uppdrag/Finansiering: Film i Öst finansieras av Region Östergötland och drivs på uppdrag från Regionförbundet av Norrköpings kommun.