Om Film i Öst

Film i Öst är Östergötlands regionala resurscentrum för film. Uppdraget är att bidra till att göra Östergötland till en vital och viktig filmregion, där alla, både professionella och amatör, ska kunna uppleva och skapa film på privata såväl som offentliga arenor.

NY ADRESS

Sedan 1 februari är Region Östergötland huvudman och du hittar därför information om Film i Öst på följande adress:
http://www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Kultur-och-natur/Film-i-Ost/

För de senaste nyheterna och snabb kontakt kan du även följa Film i Öst på Facebook.
https://www.facebook.com/filmiost/