Ada, Glada och sömnklockan | Onneli, Anneli ja nukutuskello

Ny finsk film | 4 april 14:00

Ada och Glada får en uppgift av sina grannar Tingelstina och Tangelstina. Den här gången bär det av till landet eftersom grannarna anser att någon borde se till deras brorsa, en tankspridd uppfinnarjocke. Men det som verkligen ger huvudbry är vägingenjören Janne Genväg som har för avsikt att dra en ny väg rakt över uppfinnarjockes ägor.

Upptäck vad vi gör för dig!
Välj innehåll

Kalender

Välj dag