A-märkt

Vad är A-märkt?

A-märkt är en märkning av film som är godkänd av Bechdeltestet.
För att film ska bli A-märkt ska den svara Ja på de här tre frågorna:

1. Finns det minst två namngivna kvinnor i filmen?

2. Som pratar med varandra?

3. Om något annat än män?

Vad är syftet med a-märkt?

Vems berättelser och perspektiv som syns på bioduken spelar stor roll ur ett demokratiperspektiv.
Män har i genomsnitt 70 % av talrollerna, kvinnorna 30 %.
A-märkt är en ögonöppnare som syftar till att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att
öka kvinnors representation i film.

Läs mer om a-märkt

LÄS MER OM BECHDELTESTET

Tillbaka
Upptäck vad vi gör för dig!
Välj innehåll

Kalender

Välj dag